Velkommen til PTK 2018

Husk å stoppe og slå av en prat med FDB på PTK i Trondheim 5-7 mars ?

FDB fortsetter sin tilstedeværelse på PTK og vil ha stand og bidra på et innlegg sammen med Sira Kvina Kraftselskap. Innlegget dreier seg om installasjon og bruk av sanntids- kontinuerlig virkningsgradsmåling på Åna-Sira.