FDB System

DiffCon

Vanninjeksjon i sugerør

DiffCon skyter vann tangentielt inn i sugerøret på Francis-turbiner for å stabilisere strømningsfeltet, redusere trykkpulsasjoner og laster på akslingen. Ved å installere DiffCon kan kraftverk øke driftsområdet for Francis-turbiner og spesielt utnytte dellastkjøring.

I samarbeid med norske kraftselskap startet, FDB utviklingen av  DiffCon I 2004. Dette partnerskapet har fortsatt og DiffCon blir nå utviklet av FDB i samarbeid med Statkraft. Det grunnleggende prinsippet er at systemet forsøker å kontrollere den totale rotasjonen i sugerøret, som er definert som integralverdien av produktet av tangentiell og aksiell hastighet over tverrsnittsarealet. Strømningen blir naturlig ustabil i et visst område der store virvler og trykkpulsasjoner dominerer. Ved å injisere vann med høy hastighet inn i sugerørsstrømningen, påvirker man dette ustabile området og får en roligere maskin.

FDB tilbyr design av komplett injeksjonssystem, inkludert:

  • Planlegging av høytrykks vannuttak
  • Rørføring
  • Kontrollventiler
  • Kontroll- og instrumenteringsløsninger
  • Injeksjonsdyser

FDB lager også underlag for og veileder det mekaniske arbeidet i stasjonen.

Håkon Francke i FDB undersøkte fysikken bak sugerørsinjeksjon og optimaliserte designparametre for DiffCon i sitt PhD-prosjekt på NTNU.

Vi har hittil installert fire DiffCon-systemer:

 (4 MW)

 (25 MW)

 (72 MW)

 (130 MW)

Prinsippskisse av DiffCon på Francis sugerør

DiffCon brukergrensesnitt (HMI)

lære mer