Velkommen til

Flow Design Bureau

FDB jobber med fremtidens løsninger innenfor energi og strømningsteknikk. Vi tilbyr tjenester, produkter og samarbeid med en gjeng som er motiverte, dedikerte, erfarne og har høy formell kompetanse.

Våre produkter

Våre tjenester

Bassert på eget utviklingsarbeid har vi oppnådd kunnskap og kompetanse som kan brukes av andre. Det er spesielt innenfor tre områder dette gjelder: Måletekninkk, assistanse på LabVIEW og NI-produkter, og numeriske strømningsberegninger (CFD) og dynamiske analyser.

Hydraulisk effektivitetsmåling

  • Termodynamisk virkningsgradsmåling på vannkraftanlegg: FDBs målinger skjer ofte i tilknytning til igangsetting av andre produkter, men FDB gjør målinger i hht gjeldende standarder og har god erfaring i design og utforming av produksjonsunderlag for måle-rammer og andre løsninger knyttet til denne type måling.
  • Fingeravtrykksmåling på kavitasjonsintensitet: Ofte i forberedelser for installasjon av kavitasjonsmåler kan FDB gjennomføre en fingeravtrykksmåling av kavitasjon. Målingen kombineres med trykkdynamikk og akselkast.

CFD

  • Beregning av strømning og varme i alle typer systemer og for forskjellige fluider: Væske, gass og flerfase.
  • Beregning av stabilitet i vannkraftverk: Bl.a. ved hjelp av LVTrans.
  • Utvikling av matematiske- fysikalske dynamiske modeller for fluidmekanisk-mekaniske systemer.

Assistanse LabVIEW

Programvaren LabVIEW fra National Instruments har vært en viktig del av FDB helt fra selskapets oppstart. I 2010 begynte vi å installere våre LabVIEW/NI-løsninger og produkter som integrerte deler i prosessystemer. For å kunne fortsette å levere robuste løsninger av høy kvalitet, startet flere av våre allerede erfarne ansatte på et formelt sertifiseringsprogram som tilbys av NI. Håkon Francke innehar sertifisering på høyeste nivå som Certified LabVIEW Architect (CLA). Dette fokuset på å formalisere vår kompetanse spilte en stor rolle da FDB ble partner i NIs allianseprogram, der FDB er sektorekspert for energi- og vankraftbransjen.

Grafisk design

Med en brukersentrert tilnærming, tilbyr vi spesialdesignet grafikk tilpasset alle slags digitale produkter. Ved å identifisere og sette de viktigste elementene foran og i sentrum vil brukeren oppleve opplagte og intuitive riktige løsninger

For eksterne partnere vil våre høykvalitets designløsninger bidra til styrke identiteten til merkevaren, og gjøre den mer eksklusiv i markedet.

Videresalg av sensorer

FDB samarbeider med MC Monitoring med tilby innovative og fremtidsrettede sensorteknologier for monitorering av roterenede maskiner som vannturbiner.

For end winding monitoring

For airgap monitoring

For magnetic flux monitoring

For partial discharge monitoring

For shaft vibration and axial thrust position monitoring

For bearing vibration and roller bearing monitoring

For bearing vibration

For runner clearance monitoring

Nyheter

FDB sitt nye konsept for feltmålinger satt i drift
19jun

FDB sitt nye konsept for feltmålinger satt i drift

Nytt konsept for feltmålinger fra FDB kartlegger turbinvirkningsgrad uten personell på kraftverket.

Bjørnar Svingen- Ny ansatt i FDB 
04jun

Bjørnar Svingen- Ny ansatt i FDB 

Bjørnar Svingen som var med å starte FDB i 2001 vender tilbake og begynner hos FDB høsten 2024.

HydroCord kantsystemer hos Sira-Kvina
05mar

HydroCord kantsystemer hos Sira-Kvina

Kontraktmilepæl for HydroCord.

FDB sitt kantsystem som kombinerere kapabiliteter for tilpasningsdyktig datainnsamling, optisk datadiode, og dataintensive analyser på kant.

Om oss

FDB er et teknologiorientert selskap med høy kompetanse og bred erfaring på industrielle strømningssystemer.

FDB startet i 2001 og har siden den gang levert flere prosjekter, produkter og løsninger for og i samarbeid med kunder og partnere i marin, olje-gass og vannkraftnæringer.

En hovedsatsing hos FDB er strømningskontrollteknologi (Flow Control), som defineres av FDB som utvikling og bruk av teknikker og teknologier som forbedrer ytelse og reduserer ødeleggende belastning på eksisterende strømningssystemer. Dette er teknologier som tillater drift av turbin i lastområder som normalt har vært unngått.

En annen hovedsatsing er vår digitale løsning, HydroCord. Denne satsingen startet som et prosjekt for å utfordre, gjennom kontinuerlig kartlegging av turbinmaskineriets oppførsel, driftsbegrensninger knyttet til akseldynamikk og kavitasjon. HydroCord er nå også blitt et produkt som omfatter alt fra datainnhenting på sensor nivå, opprettelse av dataflyt i kraftverk, sikker dataoverføring mellom nettverksnivå og fordeling av data til mottakere. Data fra HydroCord kan brukes av teknisk drift, produksjon, planlegging og som underlag for prosjekter.

I tillegg til bransjekompetanse, har FDB ekspertise på ingeniørverktøy som gjør det mulig for FDB å tilby klassiske ingeniør-konsulenttjenester av høy kvalitet. FDB representerer også en leverandør, MC Monitoring fra Sveits,  av sensorer og løsninger for overvåking av vannkraftmaskineri.

FDB Team

Møt teamet vårt

La oss jobbe sammen.

Morten Kjeldsen, PhD

Daglig leder

Håkon Francke, PhD

Spesialist maskinteknikk

Sertifisert LabVIEW arktitekt

Staff_Ekanger

Jarle Vikør Ekanger, PhD

Spesialist Instrumenteringsteknikk

Sertifisert LabVIEW-utvikler

Carl Werdelin Bergan, PhD

Spesialist strømningssystemer

Sertifisert LabVIEW-utvikler

Atle Lundekvam, MSc

Product Manager

Claudia Pia, MSc

UX og Produktdesigner

team-fdb-elia

Elia Antoniali, BSc

Maskiningeniør

FDB Team

Hvor vi er

Våre kunder

Kontakt oss

Send oss en melding