Velkommen til

Flow Design Bureau

Med motivasjon, dedikasjon og et høyt utdanningsnivå tilbyr FDB tjenester, produkter, og med samarbeidspartnere utvikling av fremtidens løsninger innen energi og strømningsteknikk.

Våre Produkter

Våre Tjenester

Bassert på eget utviklingsarbeid har vi oppnådd kunnskap og kompetanse som kan brukes av andre. Det er spesielt innenfor tre områder dette gjelder: Måletekninkk, assistanse på LabVIEW og NI-produkter, og numeriske strømningsberegninger (CFD) og dynamiske analyser.

Hydraulisk Effektivitetsmåling

Termodynamisk virkningsgradsmåling på vannkraftanlegg. FDBs målinger skjer ofte i tilknytning til igangsetting av andre produkter, men FDB gjør målinger i hht gjeldende standarder og har god erfaring i design og utforming av produksjonsunderlag for rammer og andre løsninger knyttet til denne type måling.

Fingeravtrykksmåling på kavitasjonsintensitet. Ofte i forberedelser for installasjon av kavitasjonsmåler kan FDB gjennomføre en fingeravtrykksmåling av kavitasjon. Målingen kombineres med trykkdynamikk og akselkast.

CFD

  • Beregning av strømning og varme i alle typer systemer og for forskjellige fluider: Væske, gass og flerfase.
  • Beregning av stabilitet i vannkraftverk: Bl.a. ved hjelp av LVTrans.
  • Utvikling av matematiske- fysikalske dynamiske modeller for fluidmekanisk-mekaniske systemer.

LabVIEW Konsultere

Programvaren LabVIEW fra National Instruments har vært en viktig del av FDB helt fra selskapets oppstart. I 2010 begynte vi å installere våre LabVIEW/NI-løsninger og produkter som integrerte deler i prosessystemer. For å kunne fortsette å levere robuste løsninger av høy kvalitet, startet flere av våre allerede erfarne ansatte på et formelt sertifiseringsprogram som tilbys av NI. Håkon Francke innehar sertifisering på høyeste nivå som Certified LabVIEW Architect (CLA). Dette fokuset på å formalisere vår kompetanse spilte en stor rolle da FDB ble partner i NIs allianseprogram, der FDB er sektorekspert for energi- og vankraftbransjen.

Grafisk Design

With a user centered approach, we provide custom-designed graphics made ready for all sorts of digital products. By putting the most important elements front and center, our layouts provide clear paths for navigation/data analysis.
Our high-quality designs will help strengthen the identity of your brand, making it exclusive in the market.

Nyheter

LiTRo A novel test facility makes its debut The …

New staff member at FDB

On August 1st Claudia Pia joined the FDB team …

New staff member at FDB

Early June Elia Antoniali joined FDB as part of …
Les Morten Kjeldsens bloggpost om digitalisering i vannkraftbransjen.
Carl Bergan representerte FDB på årets utgave av PTK …
FDB er partner i EU H2020 prosjektet «AFC4Hydro» som startet juni 2019 ...
I mars 2019 startet Carl Bergan i FDB: Carl …
FDB monterte før jul et kontinuerlig overvåkningssystem for å …
PhD-arbeidet og forsvaret ble godkjent av bedømmelseskomiteen og Ingrid …

Om Oss

FDB er et teknologiutviklingsselskap med stor kompetanse og erfaring på industrielle strømningssystemer.

FDB startet i 2001 og har siden den gang levert flere prosjekter, produkter og løsninger for og i samarbeid med kunder og partnere i marin, olje-gass og vannkraftnæringer. I 2014 ble FDB alliansepartner med National Instruments, og i 2018 ble vi agent for programvaren Flownex. Partner-statusen involverer kvalifisering på høyt nivå av dedikert personell i FDB.
En hovedsatsing hos FDB er strømningskontrollteknologi (Flow Control), som defineres av FDB som utvikling og bruk av teknikker og teknologier som forbedrer ytelse og reduserer ødeleggende belastning på eksisterende strømningssystemer. FDB jobber kontinuerlig med denne typen prosjekter, blant annet gjennom å støtte ph.d. og master studier ved NTNU. DiffCON er et eksempel på strømningskontrollteknologi.


I tillegg til bransjekompetanse, innehar FDB ekspertise på ingeniørverktøy som ANSYS CFD og Flownex, for numeriske strømningsberegninger, og LabVIEW og produkter fra National Instruments, for realisering av løsninger for datainnhenting, analyse og datatransport. Verktøyene benyttes i utgangspunktet på interne utviklingsprosjekter, og i forbindelse med FDB produktlinjen, meg gjør det også mulig for FDB å tilby klassisk ingeniør-konsulenttjenester av høy kvalitet.

FDB Team

Møt teamet vårt

La oss jobbe sammen.

Håkon Francke, MSc, PhD

Mech. Eng. Specialist Certified LabVIEW Architect

Morten Kjeldsen, PhD

General Manager

Staff_Ekanger

Jarle Vikør Ekanger, MSc, PhD

Instr. Eng. Specialist

Carl Werdelin Bergan, MSc, PhD

Flow Systems Specialist

Claudia Pia, MSc

UX and Product Designer

Staff_Antoniali1

Elia Antoniali, BSc

Intern - Technical Support Engineer

Kontakt Oss

Send oss en melding