Velkommen til

Flow Design Bureau

FDB jobber med fremtidens løsninger innenfor energi og strømningsteknikk. Vi tilbyr tjenester, produkter og samarbeid med en gjeng som er motiverte, dedikerte, erfarne og har høy formell kompetanse.

Våre Produkter

Våre Tjenester

Bassert på eget utviklingsarbeid har vi oppnådd kunnskap og kompetanse som kan brukes av andre. Det er spesielt innenfor tre områder dette gjelder: Måletekninkk, assistanse på LabVIEW og NI-produkter, og numeriske strømningsberegninger (CFD) og dynamiske analyser.

Hydraulisk Effektivitetsmåling

  • Termodynamisk virkningsgradsmåling på vannkraftanlegg: FDBs målinger skjer ofte i tilknytning til igangsetting av andre produkter, men FDB gjør målinger i hht gjeldende standarder og har god erfaring i design og utforming av produksjonsunderlag for måle-rammer og andre løsninger knyttet til denne type måling.
  • Fingeravtrykksmåling på kavitasjonsintensitet: Ofte i forberedelser for installasjon av kavitasjonsmåler kan FDB gjennomføre en fingeravtrykksmåling av kavitasjon. Målingen kombineres med trykkdynamikk og akselkast.

CFD

  • Beregning av strømning og varme i alle typer systemer og for forskjellige fluider: Væske, gass og flerfase.
  • Beregning av stabilitet i vannkraftverk: Bl.a. ved hjelp av LVTrans.
  • Utvikling av matematiske- fysikalske dynamiske modeller for fluidmekanisk-mekaniske systemer.

Assistanse LabVIEW

Programvaren LabVIEW fra National Instruments har vært en viktig del av FDB helt fra selskapets oppstart. I 2010 begynte vi å installere våre LabVIEW/NI-løsninger og produkter som integrerte deler i prosessystemer. For å kunne fortsette å levere robuste løsninger av høy kvalitet, startet flere av våre allerede erfarne ansatte på et formelt sertifiseringsprogram som tilbys av NI. Håkon Francke innehar sertifisering på høyeste nivå som Certified LabVIEW Architect (CLA). Dette fokuset på å formalisere vår kompetanse spilte en stor rolle da FDB ble partner i NIs allianseprogram, der FDB er sektorekspert for energi- og vankraftbransjen.

Grafisk Design

Med en brukersentrert tilnærming, tilbyr vi spesialdesignet grafikk tilpasset alle slags digitale produkter. Ved å identifisere og sette de viktigste elementene foran og i sentrum vil brukeren oppleve opplagte og intuitive riktige løsninger

For eksterne partnere vil våre høykvalitets designløsninger bidra til styrke identiteten til merkevaren, og gjøre den mer eksklusiv i markedet.

Videresalg av sensorer

FDB samarbeider med MC Monitoring med tilby innovative og fremtidsrettede sensorteknologier for monitorering av roterenede maskiner som vannturbiner.

For end winding monitoring

For airgap monitoring

For magnetic flux monitoring

For partial discharge monitoring

For shaft vibration and axial thrust position monitoring

For bearing vibration and roller bearing monitoring

For bearing vibration

For runner clearance monitoring

Nyheter

Annual meeting 2022

FDB annual meeting took place in FDB Oslo from the 10 to the 12 of January.

Congratulations to our employee Livia Ioana Pitorac, who is now a PhD from NTNU.

Livia Pitorac har begynt hos FDB og blir en …

LiTRo A novel test facility makes its debut The …

New staff member at FDB

On August 1st Claudia Pia joined the FDB team …

New staff member at FDB

Early June Elia Antoniali joined FDB as part of …

Les Morten Kjeldsens bloggpost om digitalisering i vannkraftbransjen.

Carl Bergan representerte FDB på årets utgave av PTK …

FDB er partner i EU H2020 prosjektet «AFC4Hydro» som startet juni 2019 ...

Om Oss

FDB er et teknologiutviklingsselskap med stor kompetanse og erfaring på industrielle strømningssystemer.

FDB startet i 2001 og har siden den gang levert flere prosjekter, produkter og løsninger for og i samarbeid med kunder og partnere i marin, olje-gass og vannkraftnæringer. I 2014 ble FDB alliansepartner med National Instruments. Partner-statusen involverer kvalifisering på høyt nivå av dedikert personell i FDB.

En hovedsatsing hos FDB er strømningskontrollteknologi (Flow Control), som defineres av FDB som utvikling og bruk av teknikker og teknologier som forbedrer ytelse og reduserer ødeleggende belastning på eksisterende strømningssystemer. FDB jobber kontinuerlig med denne typen prosjekter, blant annet gjennom å støtte ph.d. og master studier ved NTNU. DiffCON er et eksempel på strømningskontrollteknologi. I 2019 ble FDB med i et større H2020 prosjekt med formål å videreutvikle strømningskontrollteknologier for vannkraftbransjen, se www.afc4hydro.eu.

I tillegg til bransjekompetanse, innehar FDB ekspertise på ingeniørverktøy som ANSYS CFD og Flownex, for numeriske strømningsberegninger, og LabVIEW og produkter fra National Instruments, for realisering av løsninger for datainnhenting, analyse og datatransport. Verktøyene benyttes i på interne utviklingsprosjekter, og i forbindelse med FDB produktlinjen til FDB. Det samme verktøyene gjør det også mulig for FDB å tilby klassiske ingeniør-konsulenttjenester av høy kvalitet.

FDB Team

Møt Teamet Vårt

La oss jobbe sammen.

Morten Kjeldsen, PhD

Daglig leder

Håkon Francke, MSc, PhD

Spesialist maskinteknikk, Sertifisert LabVIEW arktitekt

Staff_Ekanger

Jarle Vikør Ekanger, MSc, PhD

Spesialist Instrumenteringsteknikk

Carl Werdelin Bergan, MSc, PhD

Spesialist strømningssystemer

Livia Pitorac, MSc, PhD

Spesialist Feltmåleteknikk

Claudia Pia, MSc

UX og Produktdesigner

Staff_Antoniali1

Elia Antoniali, BSc

Maskiningeniør

Våre Kunder

Kontakt Oss

Send oss en melding