HydroCord

Hydro Power Condition Monitoring

HydroCord er løsningen Flow Design Bureau AS leverer for datainnsamling, første analyse og datatransport og tilpasset behov i vannkraftverk. HydroCord er ment å avdekke langsiktige trender knyttet til tilstand på maskineri og vannveier, men samtidig gi informasjon som har relevans for planlegging av produksjon og drift på kort sikt.

I dag er det installert tre kraftstasjonsversjoner av  HydroCord v3, en stasjon skal settes i drift våren 2022 og tre eksisterende installasjoner skal oppdateres til v3. Utviklingen av HydroCord skjer nå basert på et veikart som vedlikeholdes i tett samarbeid med kunder. HydroCord blir derfor relevant for nåværende og fremtidig behov, og ny funksjonalitet blir tilgjengelig for alle installasjoner.

Per mars 2022 er HydroCord installert hos:

  • Statkraft
  • Sira Kvina kraftselskap
  • Skagerak Kraft
  • Hydro 

Se hydrocord.no for mer informasjon.

lære mer

Besøk nettside

Kontinuerlig Virkningsgrad

FDB tilbyr kontinuerlig virkningsgradsmålinger på vannkraftverk, RT Eta. De fleste kraftverk har vanligvis en garantimåling etter oppstart, men deretter kan det gå årevis før virkningsgraden blir målt igjen. Å ha en sanntidsmåling av virkningsgraden er gunstig av flere grunner (Ruud, 2017):

  1. Målingen gir innspill for optimal utskiftning av turbinkomponenter
  2. Produksjonsoptimalisering
  3. Prising av effektprodukter
  4. Gradering av optimal kraftverksdrift

Det er spesielt for punkt 3, prising av effektprodukter, at tilgangen på øyeblikkelige data er essensielt. De øvrige punktene krever høy nøyaktighet og sammenlignbare målinger over tid, som også oppnås ved en kontinuerlig virkningsgradsmåling.

FDB leverer systemer for kontinuerlig virkningsgrad og vannføringsmålinger basert på differanse-trykkmetode og direkte akustisk målemetode. Begge metodene blir kalibrert med en konvensjonell termodynamisk virkningsgradsmåling. FDB sitt system gir også beskjed om sensordata er av slik kvalitet at sammensatt virkningsgrad vil bli godkjent i henhold til standarder for virkningsgradsmålinger.

FDB assisterer med instrumentering, kabling, kalibrering og vedlikehold av system og sensorer, og tilrettelegger data og resultater for transport til driftssentral eller ønsket destinasjon ved hjelp av flere vanlige protokoller og løsninger.

Referanse:

Einar Ruud, Masteroppgave NTNU 2017: Beslutningsstøtte med kontinuerlig virkningsgradsmåling i vannkraftverk

Steinteller

Steintelleren bruker mange av de samme prinsippene og sensorteknologien som ligger bak kavitasjonsovervåkningen, men for å detektere treff mellom objekter og overflater inne i turbinen. Steintelleren rapporterer statistikk, inkludert antall treff og styrke på treffene.

Kavitasjonsovervåkning

Kavitasjonsinstrumentet bruker standard sensorer for måling av høyfrekvent vibrasjon. Sensorene er montert på tørr side av maskinen som overvåkes. En NI cRIO-enhet leser, prosesserer og analyserer data fortløpende og indikerer instensitet av kavitasjon i nær sanntid (<1min). Instrumentet indikerer derfor om det er kavitasjon i maskineriet og en relativ styrke på kavitasjon. Instrumentet og metodikken ble utviklet som en del av PhD-arbeidet til FDBs Jarle Vikør Ekanger i 2016.