Tilstandsdata til Osisoft/PI- connector

Til Kvilldal kraftverk har FDB levert et NI-CompactRIO (cRIO) loggesystem som overfører vannveisdata til Osisoft/PI- Connector. Kvilldal kraftverk er eid og driftes av Statkraft, og er et kraftverk i Ulla-Førre utbyggingen i Rogaland. Kvilldal er også Norges største vannkraftverk målt etter installert effekt: >1200MW. Statkraft har tatt i bruk Osisoft/PI som en felles server/lagrings-løsning for tilstandsdata i Statkraft. Denne løsningen kommer i parallell til dataoverføring som skjer i eksisterende SCADA system. FDB har levert flere løsninger basert på cRIO fra National Instruments. Sanntidssystemet cRIO gjør det mulig å prosessere målte signaler før dataoverføring til Osisoft/PI.

CompactRIO er et varemerke tilhørende National Instruments (www.ni.com)

Osisoft/PI er et datainnsamlings, server og analysesystem tilhørende Osisoft (www.osisoft.com)

For mer informasjon kontakt:

Generelle henvendelser

Dr. Morten Kjeldsen

mk@fdb.no

Kontaktperson for teknologi

Dr. Håkon H. Francke

hf@fdb.no

Fig 1 – FDB på Kvilldal kraftverk