PTK 2018

Hele FDB var tilstede på vannkraftkonferansen PTK i Trondheim 5.-7. mars, her representert ved Andreas, Morten og Håkon på standen vår. Morten holdt et innlegg om vår leveranse av kontinuerlig virkningsgradsmåling på Åna-Sira kraftstasjon sammen med Einar Thygesen, produksjonssjef i Sira-Kvina kraftselskap.