FDB medlem av HydroCen

FDB er fra 06. september medlem av HydroCen.

HydroCen er et forskningssenter som gjennom sin forskningsinnsats skal bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. HydroCen har medlemmer fra produksjonsselskap, leverandører, konsulenter og myndigheter.

Les mer om HydroCen her.