Litro- Nytt forskningsprosjekt hos FDB

Flow Design Bureau AS i et konsortium sammen med NTNU, Statkraft og Sira-Kvina kraftselskap fikk støtte gjennom Norges Forskningsråd sitt EnergiX program til å gjennomføre Litro (Løft og Transport av partikler i vannkrafttunneler). Dette er et IPN prosjekt som gjennomføres på to år, og med planlagt oppstart våren 2019.

I moderne vannkraftproduksjon leveres systemtjenester som i praksis innebærer endring av produsert effekt. Vannveiene i kraftverk er ofte det som setter begrensninger på størrelse og frekvens av slike endringer. En slik begrensning gjelder løft og transport av stein og annen løsmasse i tunnelsystemet. Dersom stein blir transportert mot og gjennom turbinen kan det medføre store skader og forstyrrelse i ordinær drift av kraftverket. Litro vil være et prosjekt som på den ene siden bidrar med ny kunnskap om løft og transport av stein i vannstrømninger, og på den andre siden bidrar med systemer og instrumenter som detekterer og begrenser løft og transport av stein.  

Litro har et hovedfokus på eksperimentelle studier. Utvikling, bygging og utprøving av en eksperimentell rigg vil bli gjort på Tonstad i Agder fylke. Når riggen anses funksjonell blir den overlevert NTNU i Trondheim.  NTNU gjennomfører en serie eksperimenter med fokus på å etablere en resultat-database og å bygge ny kunnskap om løft og transport av stein. Hele konsortiet vil være med å utvikle og teste nye instrumenter og måletekniske løsninger.   

Prosjektleder er Dr.ing. Morten Kjeldsen, Flow Design Bureau AS (Mob 48232380, morten.kjeldsen@fdb.no)