DiffCon Trollheim igangsatt

DiffCon i Trollheim kraftverk ble overlevert til Statkraft i uke 24.

Trollheim kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket har en nominell fallhøyde på 402 meter. Midlere årsproduksjon er på 805 GWh, og installert effekt er på 130 MW.

Systemet gjør at maskinen nå kan kjøres på vesentlig lavere last enn tidligere Pmin.

I Trollheim kraftverk betyr dette at de nå kan kjøre vann til minstevannføring i nedstrøms vassdrag gjennom maskinen i stedet for å tappe forbi.

FDB takker Statkraft for oppdraget og det gode samarbeidet.

Les mer om DiffCon her.

Fig 1 – working on Diffcon i Trollheim