News

New staff member at FDB

On August 1st Claudia Pia joined the FDB team as our Product and UX designer. FDB delivers both digital and product solutions and she will contribute to both. She will also be the Work Package leader of the communication and dissemination activities in the EU-H2020 project AFC4Hydro.

New staff member at FDB

Early June Elia Antoniali joined FDB as part of an EU-Erasmus Internship program. Elia will continue his internship through November 2020 and will be the lead test-engineer of the LiTRo experimental flow facility. Elia is affiliated the University of Padova, and obtained his BSc degree in Mechanical Engineering early 2020.

Carl Bergen holdt foredrag på PTK2020

Carl Bergan representerte FDB på årets utgave av PTK der hele vannkraft-Norge er samlet. Han holdt foredraget «Kontinuerlig sanntidsanalyse på data fra sensorer i vannkraftverk – Livet på kanten». Foredraget beskriver installasjon av et HydroCord-systemet for digitalisering av sensor-data, analyse og presentasjon av resultater og slik det er installert på Grunnåi kraftverk (Skagerak Energi). Foredraget …

Carl Bergen holdt foredrag på PTK2020 Les mer »

Ny ansatt i FDB Carl Bergan

  I mars 2019 startet Carl Bergan i FDB: Carl disputerte sin doktorgrad innenfor vannkraftmaskiner i mars 2019, og vil danne grunnlaget for FDB sin strømingssystem-avdeling. Carl sin kompetanse ligger i hovedsak innenfor vannkraftmaskiner, eksperimenter, og måleteknikk, med fokus på LabVIEW. Med Carl med på laget vil FDBs kapasitet til å levere skreddersydde måleløsninger øke.

Kontinuerlig kavitasjonsovervåkning i Mæl kraftverk

FDB monterte før jul et kontinuerlig overvåkningssystem for å detektere kavitasjon. I tillegg ble det montert sensorer for å overvåke vannveisdynamikken. Innsamlede data blir sendt til Hydros OPC UA server. Mæl kraftverk er det siste kraftverket i Rjukanstrengen. Kraftverket har en fallhøyde på 45 meter og en installert effekt på 38 MW. FDB takker Hydro …

Kontinuerlig kavitasjonsovervåkning i Mæl kraftverk Les mer »

Ingrid K. Vilberg forsvarte sitt PhD arbeid 6 februar 2019

PhD-arbeidet og forsvaret ble godkjent av bedømmelseskomiteen og Ingrid er nå PhD i strømningsteknikk fra NTNU. Komiteens medlemmer var Prof. Stefan Riedelbauch fra Universitetet i Stuttgart, Dr. Sølvi Eide fra Sweco og Prof. Jan Øverli som administrator. Prof. Torbjørn Nielsen har vært hovedveileder, mens Dr. Morten Kjeldsen (FDB) har vært delveileder.  Arbeidet har tematisk tatt …

Ingrid K. Vilberg forsvarte sitt PhD arbeid 6 februar 2019 Les mer »

FDB medlem av HydroCen

FDB er fra 06. september medlem av HydroCen. HydroCen er et forskningssenter som gjennom sin forskningsinnsats skal bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. HydroCen har medlemmer fra produksjonsselskap, leverandører, konsulenter og myndigheter. Les mer om HydroCen her.