HydroCord kantsystemer hos Sira-Kvina

I november 2023 signerte Sira-Kvina kraftselskap og FDB kontrakt på oppgradering og utvidelse av deres installasjoner av HydroCord kantsystemer. For oss i FDB representerer dette en stor milepæl da det markerer en overgang fra utvikling til kommersielt produkt.

Kontrakten dekker tre kraftverk med 10 aggregater og SCADA. Ett kraftverk er allerede oppe og går og resten av systemene er forventet å bli satt i drift snarlig.

For Sira-Kvina var spesielt HydroCord sin funksjonalitet for datauthenting fra sikre nettverk (optisk datadiode), som et tilpasningsdyktig måle- og datainnsamlingssystem, og dens egenskaper for å utvikle og kjøre dataintensive analyser på kant.

Sira-Kvina har også besluttet å legge til en parallell HydroCord testsone på ett av kraftverkene i kontrakten. Dette for å kunne gjøre en enda hurtigere akselerering av mulighetene for utvikling, samarbeid og læring.

Oppsummert en real «kraftpakke» for å styrke det fundamentale for analyse, innsikter, og beslutningstaking for Sira-Kvina sine kraftverk og ansatte. FDB ser frem til å bidra til og støtte Sira-Kvina sitt ambisiøse veikart for fremragende vedlikehold og optimalisering av kraftverk.