Bjørnar Svingen- Ny ansatt i FDB 

Bjørnar Svingen som var med å starte FDB i 2001 vender tilbake og begynner hos FDB høsten 2024. Sammen med Bjørnar vil laget som jobber med digitalisering i vannkraft styrkes, og FDB får samtidig med seg en av verdens ledende eksperter på dynamikk i strømningssystemer. 

 

Bjørnar har en solid vannkraftbakgrunn som startet med doktorgrad fra NTNU i 1996 på fluid-struktur interaksjon mellom vannveisdynamikk og struktur i rørsystemer. Han har vært Post Doc på NTNU og forsker i Sintef, og vært med i Hymatek/Rainpower/Aker Solutions og professor II på NTNU Vannkraftlaboratoriet. Fra en beskjeden start i FDB i 2002 har Bjørnar utviklet åpen-kilde-kode programmet LVTrans som benyttes av flere store vannkraftaktører for beregning av dynamikk og stabilitet i vannkraftverk. Bjørnar har skrevet et betydelig antall vitenskapelige artikler med bakgrunn i de forskjellige rollene. 

 

Den unike kompetansen til Bjørnar passer perfekt med programvareløsningen HydroCord som er FDBs ende-til-ende løsning for digitalisering i vannkraft. Mellom endene er kantanalyse, eller verdiøkning av data basert på kontinuerlig beregning av levende dataverdi-strømmer, en etablert løsning. Mange av Bjørnar sine bidrag i FDB vil være å bruke kunnskapen om dynamikk i strømningssystemer til å utvikle forskjellig typer kantanalyser med innhold som vi forventer vil være et vesentlig bidrag til vannkraftbransjens verdiskaping. Bjørnar kommer inn et team som er fremoverlent men som samtidig har etablerte prosesser for å inkludere programmerte løsninger i et robust rammeverk. Vi gleder oss stort til årene som kommer.  

Img. 1:  Bjørnar Svingen