FDB sitt nye konsept for feltmålinger satt i drift

FDB har utviklet sitt nye konsept for feltmålinger i første halvår 2024 og satte prototyp i drift i mai.

Hvorfor(?) – Basert på mange års erfaring med feltmålinger og kompetanse på programmering, maskinvare, måleteknikk og sensorer, mente vi at vi kunne lage noe bedre. 

Når anledningen kom, gikk vi fra idé til prototyp på 2-3 måneder (der vi også hadde mye annet å gjøre). Hvordan(?) – basert på forbedringsnotater tatt under bruk av det gamle målesystemet hadde vi et veldig godt utgangspunkt for å lage prototypen.

Arkitekturen fremmer et mer kompakt målesystem som er enkelt å sette opp i felt og med store tilpasningsmuligheter både på sensor-/signalsiden og beregnings-/analysesiden.

Hva brukes prototypen til? – Denne er satt opp til å måle / beregne turbinvirkningsgrad i sanntid basert på ultralydmåling av turbinvannføring og støttemåling basert på differansetrykk i spiraltromme (Winter-Kennedy). 

Feltmålesystemet har database og bruker Grafana for å visualisere relevante målinger og beregnet turbinvirkningsgrad. Visualiseringen (øverst til høyre) viser gjennomføringen av et avtalt kjøreprogram med kraftverkseier for å kartlegge virkningsgrad. Dette ble gjort fjernt uten kraftverkseier eller FDB sitt personell på kraftverket.

Alle sensorene er uavhengig av anleggets driftskontrollsystem.

Img. 1: Fra topp til bunn – Dashboard i Grafana, analog signalinngang, og pulsinngang