HydroCord kantsystemer hos Sira-Kvina

Kontraktmilepæl for HydroCord.

FDB sitt kantsystem som kombinerere kapabiliteter for tilpasningsdyktig datainnsamling, optisk datadiode, og dataintensive analyser på kant.