FDB på IAHR møte i Kashgar- Kina

Gjennom FDBs deltagelse i AFC4Hydro har vi knyttet kontakt med Professor Wang Zhengwei ved Tsinghua Universitet i Beijing. Dette fordi gruppen til Prof Wang inkluderer arbeid på lignende teknologier som i AFC4Hydro. Prof Wang leder Asia-delen av International Association of Hydraulic Research (IAHR) for vannkraftmaskineri, og når samme Prof Wang skulle arrangere IAHR Asia arbeidsgruppe-møte i Kashgar ble like godt Prof. Xavier Escaler fra UPC- Barcelona, og leder av AFC4Hydro, og FDBs Morten Kjeldsen (MK) invitert til å holde foredrag og til å lede hver sin tekniske sesjon i løpet av møtet.

Professor Xavier Escaler presenterte AFC4Hydro prosjektet og derfor valgte MK å knytte sitt bidrag til pågående digitaliseringsarbeid i FDB. Presentasjonen inkluderte smakebiter fra 1) digitalisering av feltmålearbeidene våre, 2) virtuelle sensorer basert på digitale tvillinger,  3) vårt arbeid med HydroCord for å skape en sikker datastrøm gjennom kraftverket fra alle typer datakilder til relevante mottagere og som en forlengelse av (3) ble det brukt tid på å forklare hvordan vi 4) engasjerer brukergrupper i kraftselskapet gjennom design-prosesser.

Kashgar som er helt vest i Kina og nesten 5t flytur fra Beijing var et stoppested på Silkeveien og er en by med et flertall (2018 og i følge Wiki) av muslimske Uigurer.  På møtet var det ca 450 deltagere og i tillegg til inviterte foredrag ble godt over 200 bidrag presentert i flere parallelle tekniske sesjoner og på en dag! Det er en stor interesse for reversible pumpe turbiner (RPT) i Kina. Dette for å tilpasse seg en fremtid med mer varierende effektproduksjon fra vind og sol.  I dag er det installert 30 000, tretti tusen, MW (RPT) i Kina, og det forventes installert ca 120 000(!) MW i 2030. På siste dag reiste vi med buss og besøkte Altash Key Water Control Project. Dette er en oppdemming av elven Yarkant  som starter nord for fjellet K2. Kraftstasjonen vi besøkte har 4 maskiner på 175MW hver, men utbyggingen er mest motivert for å kontrollere årlig ødeleggende flom.

Det var et flott gjennomført arrangement, og mange interesserte og interessante deltagere. Det ble knyttet kontakter, og vi i FDB vurderer om det er muligheter for noen av våre produkter i et stort og aktivt kinesisk marked.

Relevant link: Nettside for symposiet.

Img. 1: MK presenterer foredraget «Digitalization in Hydropower- Challenges and Opportunities» på det fjerde IAHR Asian WG Symposium on Hydraulic Machinery and Systems. Bildet kopiert fra nettsidene til Xinhua Power Company.

Img. 2: Konferansetur til Altash vannkontroll-prosjekt og vannkraftverk. Bilde tatt fra nedstrøms dam (se bakgrunn) i elven Yarkant i Xinjiang i Kina.