Endelig ferdig! Andre generasjon injeksjons-system er utprøvd

Etter fire år med AFC4Hydro har FDB endelig fått prøvd ut sin neste generasjon av DiffCON, vår løsning som demper trykkpulsasjoner ved å skyte vann tangentielt inn i sugerørskonen. I løpet av kort tid ble det gjennomført to vellykkede forsøk på henholdsvis Porjus (Sverige) og Svorka kraftverk. Teknisk viste dysene seg å oppføre seg etter beregninger i designfasen, og dempingen av trykkdynamikk på grunn av sugerørsvirvel ved dellast er etter forventningene.

I EU prosjektet AFC4Hydro er det et krav å validere teknologi i et industrielt miljø. Formålet med FDB sin deltagelse i prosjektet var å øke antallet frihetsgrader på innstillinger av dysene som brukes i DiffCON. I løpet av EU prosjektet og etter flere design-iterasjoner, er dysen nå konstruert slik at dyseåpning og vinkling på injeksjon kan endres etter installasjon. I tillegg har dysene nå slitasjedeler som kan byttes, og til sist kan vinkling automatiseres. I den første mikroskala-modellen ble mekanismer testet ut. I iterasjon nummer to ble det endelige dyse-designet etablert, og tester ble gjennomført i Vattenfall sitt turbinmodell-laboratorium i Älvkarleby.

I starten av oktober flyttet DiffCON til Porjus U9, en 10MW kaplan på ca 50m fallhøyde. Anlegget drives av Porjusstiftelsen der Vattenfall er representert. Det spesielle med denne installasjonen var bruk av pumper for trykkleveranse til dysene. Det ble etablert et innsug etter bendet på sugerøret, og to pumper i serie ble benyttet. Prøvene i Porjus regnes også som en direkte oppskalering av nevnte prøver i Älvkarleby. I midten av oktober kom ICM til Svorka som driftes av Statkraft, og i løpet av noen hektiske dager etablerte vi systemet, instrumentering og gjennomførte et større antall prøver og fikk validert at løsning fungerer i et industrielt miljø. En annet pluss med Svorka er mulighet å sammenligne med første generasjons DiffCON.

Alt oppsummert er FDB svært fornøyd med sin deltagelse i EU prosjektet. Mye action ble gjemt til de siste månedene på grunn av uforutsette forhold med komponenter og kraftverkene utpekt som kandidater for validering. FDB er svært takknemlig overfor Svorka og Statkraft som på kort varsel kunne overta prøvingen av nye DiffCON, og som stilte med motivert og effektivt mannskap for å utnytte tiden som var tilgjengelig for DiffCON på anlegg.

FDB er også i ferd med å møte krav til generelle mekaniske løsninger for andre generasjon DiffCON hos en større operatør av vannturbiner i
Norge, og i løpet av 2024 vil DiffCON leveranser være å betrakte som helt kommersielle.

DiffCON på Svorka og 
DiffCON i Porjus

Uttak på sugerør. Porjus kraftverk.

Pumper for trykksetting av injeksjonssystem. Porjus kraftverk.