FDB er godt representert på PTK 2023

Produksjonsteknisk konferanse (PTK) arrangeres av Energi Norge og er vannkraftnæringen sin store møteplass for utveksling av erfaring, tanker og ideer, og for å vedlikeholde og knytte nye kontakter. I år vil PTK arrangeres i Trondheim 13-15 mars, og FDB stiller med utstilling og er med på tre foredrag. 

Foredragene vi er med på inkluderer en oppsummering av vår erfaring og vårt bidrag til forskningsprosjektet AFC4Hydro som støttes gjennom Horizon Europe programmet. I tillegg vil vi trekke frem digitalisering av vannkraft gjennom to foredrag. Det første tar utgangspunkt i videreutvikling av feltmålinger. Her kan digitalisering både effektivisere og gi bedre kvalitet på målingene, og samtidig kan digitalisering skape mer engasjement!  Det andre bidraget tar utgangspunkt i diskusjon rundt bruk av data, spesielt data som ferskvare, og hvordan dette vil sette krav til «datainnsamlings-arkitektur» med følgekrav til datasikkerhet. Innholdet i foredragene er noe FDB jobber med daglig og vi gleder oss til å dele noe av vår erfaring. 

På utstillingen vår vil du møte Håkon, Atle, Claudia og Morten. Vi ses i Trondheim! 

Img. 1: PRODUKSJONSTEKNISK KONFERANSE (PTK) 2023