News

LiTRo A novel test facility makes its debut The testing of the LiTRo test …

New staff member at FDB

On August 1st Claudia Pia joined the FDB team as our Product and UX …

New staff member at FDB

Early June Elia Antoniali joined FDB as part of an EU-Erasmus Internship program. Elia …

Blogpost om digitalisering

Les Morten Kjeldsens bloggpost om digitalisering i vannkraftbransjen.

Carl Bergan representerte FDB på årets utgave av PTK der hele vannkraft-Norge er samlet. …

FDB er partner i EU H2020 prosjektet «AFC4Hydro» som startet juni 2019 ...

I mars 2019 startet Carl Bergan i FDB: Carl disputerte sin doktorgrad innenfor vannkraftmaskiner …

FDB monterte før jul et kontinuerlig overvåkningssystem for å detektere kavitasjon. I tillegg ble …

PhD-arbeidet og forsvaret ble godkjent av bedømmelseskomiteen og Ingrid er nå PhD i strømningsteknikk …

Flow Design Bureau AS i et konsortium sammen med NTNU, Statkraft og Sira-Kvina kraftselskap fikk støtte gjennom Norges …

FDB medlem av HydroCen

FDB er fra 06. september medlem av HydroCen. HydroCen er et forskningssenter som gjennom …

[ezcol_1half] DiffCon i Trollheim kraftverk ble overlevert til Statkraft i uke 24. Trollheim kraftverk …

Vi deltok på National Instruments Alliance Day i Amsterdam 15. mars, og fikk utmerkelse …

PTK 2018

Hele FDB var tilstede på vannkraftkonferansen PTK i Trondheim 5.-7. mars, her representert ved …

Velkommen til PTK 2018

Husk å stoppe og slå av en prat med FDB på PTK i Trondheim …