Til Kina for å standardisere

FDBs Morten Kjeldsen har, motivert av FDB sin deltagelse i EU prosjektet AFC4Hydro, engasjert seg i standardiseringsarbeid. Nærmere bestemt IEC TC4, WG33 som arbeider med transponering, eller skalering, av vannveisdynamikk fra modell til prototyp for Francisturbiner og reversible pumpeturbiner og som inkluderer metoder for trykkdempende tiltak. Årets fysiske møte ble arrangert i Kunming i Kina 26-29  oktober og MK var en sammen med 7 andre internasjonale deltagere

De to første dagene ble benyttet til å diskutere pågående arbeid med å inkludere materiale for Reversible Pumpeturbiner i IEC TS 62882 (TS= Technical Specification). Arbeidsflyten er knyttet til en såkalt «Pressure Fluctuation Overview Matrix» som sorterer alle relevante dynamiske trykkfenomener relevant for vannturbiner.  I samme matrise, og i egne kapitler, listes trykkdempende tiltak. Det er her FDB/AFC4Hydro kommer med sitt eget bidrag; en generell guiding for nye ikke-listede tiltak for trykkdempende tiltak. En slik guiding kan ligge til grunn for kommersiell bruk av FDB sin DiffCON, eller vanninjeksjon i sugerørskon for demping av trykkpulsasjoner ved dellast. Det ble bestemt i løpet av dagene i Kina at FDB lager et utkast til endring eller tilføyelse til standard og som vil bli behandlet i neste WG møte i Lyon i juni 2024.

Lørdag reiste følget til Wudongde kraftverk, som ligger i Jinsha elva og som består av 12stk turbiner hver med effekt på 850MW og likt fordelt på begge sider av elven. Dagen etter gikk reisen til Baihetan med 16stk 1000MW enheter, som også ligger i Jinsha elva og nedstrøms Wudonge. Turbinene i Baihetan jobber med en fallhøyde på litt over 200m. Ingen maskiner var åpne, men vi fikk gå rundt aksel ved turbinlager. Akseldiameter var på over 4.5m. Det mest overraskende var hvor rolig og relativ stille maskinene gikk til tross for enorme dimensjoner og effekt.

Alt i alt var det et nyttig og begivenhetsrikt besøk og vårt kinesiske vertskap gjorde oppgaven sin med glans og var vennligheten selv. 

Relevant links: IEC – TC4   

 

 

TC4 WG33 i China Three Gorges Corp. sitt kontorbygg i Kunming. I senter til venstre er WG33  Convenor Daqing QIN, og senter til høyre TC4 formann Pierre Maruzewski som også er med i WG33, 

Nedenfor er gruppebilde fra Wudongde kraftverk og sammen med WG36 og de respektive kinesiske komiteene.