Håkon Francke

Ny ansatt i FDB Carl Bergan

  I mars 2019 startet Carl Bergan i FDB: Carl disputerte sin doktorgrad innenfor vannkraftmaskiner i mars 2019, og vil danne grunnlaget for FDB sin strømingssystem-avdeling. Carl sin kompetanse ligger i hovedsak innenfor vannkraftmaskiner, eksperimenter, og måleteknikk, med fokus på LabVIEW. Med Carl med på laget vil FDBs kapasitet til å levere skreddersydde måleløsninger øke.

Kontinuerlig kavitasjonsovervåkning i Mæl kraftverk

FDB monterte før jul et kontinuerlig overvåkningssystem for å detektere kavitasjon. I tillegg ble det montert sensorer for å overvåke vannveisdynamikken. Innsamlede data blir sendt til Hydros OPC UA server. Mæl kraftverk er det siste kraftverket i Rjukanstrengen. Kraftverket har en fallhøyde på 45 meter og en installert effekt på 38 MW. FDB takker Hydro …

Kontinuerlig kavitasjonsovervåkning i Mæl kraftverk Read More »

Ingrid K. Vilberg forsvarte sitt PhD arbeid 6 februar 2019

PhD-arbeidet og forsvaret ble godkjent av bedømmelseskomiteen og Ingrid er nå PhD i strømningsteknikk fra NTNU. Komiteens medlemmer var Prof. Stefan Riedelbauch fra Universitetet i Stuttgart, Dr. Sølvi Eide fra Sweco og Prof. Jan Øverli som administrator. Prof. Torbjørn Nielsen har vært hovedveileder, mens Dr. Morten Kjeldsen (FDB) har vært delveileder.  Arbeidet har tematisk tatt …

Ingrid K. Vilberg forsvarte sitt PhD arbeid 6 februar 2019 Read More »

FDB medlem av HydroCen

FDB er fra 06. september medlem av HydroCen. HydroCen er et forskningssenter som gjennom sin forskningsinnsats skal bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. HydroCen har medlemmer fra produksjonsselskap, leverandører, konsulenter og myndigheter. Les mer om HydroCen her.

DiffCon Trollheim igangsatt

DiffCon i Trollheim kraftverk ble overlevert til Statkraft i uke 24. Trollheim kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket har en nominell fallhøyde på 402 meter. Midlere årsproduksjon er på 805 GWh, og installert effekt er på 130 MW. Systemet gjør at maskinen nå kan kjøres på vesentlig lavere last enn tidligere …

DiffCon Trollheim igangsatt Read More »

5 år som NI Alliance Partner

Vi deltok på National Instruments Alliance Day i Amsterdam 15. mars, og fikk utmerkelse for fem år som NI Alliance Partner. National Instruments (NI) leverer maskinvare og loggeutstyr, samt programvaren LabVIEW. FDB er blant Norges fremste innenfor LabVIEW-programmering, der Håkon har oppnådd graden Certified LabVIEW Architect (CLA) og Jarle er Certified LabVIEW Developer (CLD).

PTK 2018

Hele FDB var tilstede på vannkraftkonferansen PTK i Trondheim 5.-7. mars, her representert ved Andreas, Morten og Håkon på standen vår. Morten holdt et innlegg om vår leveranse av kontinuerlig virkningsgradsmåling på Åna-Sira kraftstasjon sammen med Einar Thygesen, produksjonssjef i Sira-Kvina kraftselskap.