Kontinuerlig kavitasjonsovervåkning i Mæl kraftverk

FDB monterte før jul et kontinuerlig overvåkningssystem for å detektere kavitasjon. I tillegg ble det montert sensorer for å overvåke vannveisdynamikken.

Innsamlede data blir sendt til Hydros OPC UA server.

Mæl kraftverk er det siste kraftverket i Rjukanstrengen. Kraftverket har en fallhøyde på 45 meter og en installert effekt på 38 MW.

FDB takker Hydro for oppdraget.