FDB deltar som partner i AFC4Hydro

AFC4Hydro, et eu-h2020 prosjekt

FDB er partner i EU H2020 prosjektet «AFC4Hydro» som startet juni 2019 og som varer i fire år. FDB er en av seks partnere og har ansvaret for to arbeidspakker. Disse inkluderer utvikling av andre-generasjons injeksjonssystem og formidling og utnyttelse av resultater fra prosjektet.

Sammen med det Polytekniske Universitetet i Katalonia- BarcelonaTech (UPC), Luleå Tekniske Universitet (LTU), Vattenfall, Statkraft og Forskningsstiftelsen Porjus deltar FDB i prosjektet Active Flow Control for Hydropower. Prosjektet er fullfinansiert av forskningsprogrammet H2020 i EU, og har en varighet på fire år. Totalbudsjettet er på i overkant av 4.6M EUR og av dette er FDB ansvarlig for ca 1.2M EUR. I praksis vil dette medføre bruk av 1.5-2 årsverk per år i FDB i prosjektets levetid, og muligheten for å validere og verifisere utvikling av teknologi som demper trykkpulsasjoner i vannturbiner ved dellast. Teknologien egner seg godt til å bli installert på eksisterende vannkraftmaskiner. Gevinsten er mer fleksibilitet i produksjon, og større evne for el-nettet å inkludere ny variabel fornybar energi. Teknologiutvikling vil skje ved hjelp av digital hjelpemidler og ved hjelp av fysiske tester, fra små ideelle modeller i Universitetslaboratorier, via modere test-fasiliteter for modell turbiner (Vattenfall) og til prototyp-maskiner inklusive Statkraft sitt Oksla kraftverk i Hardanger.

Se mer informasjon om prosjektet på våre sider, eller på de offisielle AFC4Hydro- sidene (afc4hydro.eu). FDBs Morten Kjeldsen er arbeidspakkeleder i prosjektet.

Fig 2 – AFC4Hydro partners at the Europen Commision, Bruxell. 

Fig 1 – AFC4Hydro logo