Carl Bergen holdt foredrag på PTK2020

Carl Bergan representerte FDB på årets utgave av PTK der hele vannkraft-Norge er samlet. Han holdt foredraget «Kontinuerlig sanntidsanalyse på data fra sensorer i vannkraftverk – Livet på kanten». Foredraget beskriver installasjon av et HydroCord-systemet for digitalisering av sensor-data, analyse og presentasjon av resultater og slik det er installert på Grunnåi kraftverk (Skagerak Energi). Foredraget fokuserer på edge-analyse, sensorikk og øvrig IT/IoT-strukturer slik at det oppnås best mulig kvalitet i data-settene.

Fig 1 – Foto  by Einar Jones-Kobro.