Vellykket Termodynamisk virkningsgradsmåling på Åna-Sira

FDB gjennomførte sammen med Sira-Kvina kraftselskap en vellykket måling på et av aggregatene i Åna-Sira. Målingen inkluderte flere nye og spennende teknologier og metoder.  

På havets nivå, nesten helt ute ved kysten, ligger Åna-Sira kraftverk. Alt vannet som har vært gjennom de andre kraftstasjonene, sammen med tilsiget nedenfor Tonstad kraftverk, renner gjennom de tre turbinene i Åna-Sira og ut i havet. Med 46m fall er anlegget i utgangspunktet ikke egnet for termodynamiske virkningsgradsmålinger, og for at metoden skal ha relevans må innsatsen økes i forhold til konvensjonelle målinger. 

Plassering av utstyr i utløp, som består av to separate løp, krever spesiell tilpassing. Det ble laget to rammer basert på Sira-Kvina sin utformings-løsning. På denne rammen ble det spent opp wire som samlestokk kunne trekkes langs. Rammen doblet som ankerpunkt for akustiske målinger (ADCP) som kartla hastighetsfeltet i utløpet. Sira-Kvina brukte også for første sin egen ROV for assistanse ved plassering av rammene. Det ble også inkludert to termometer på innløpet noe som i seg selv var utfordrende da maskinen ikke er utstyrt med egen hovedventil.  

Kontinuerlige, og nær endelige beregninger av virkningsgrad, ble gjort av ingeniør som deltok via nettverk. Denne og andre typer digitale løsninger er noe FDB arbeider aktivt med for å utvikle feltmålinger generelt og virkningsgradsmålinger spesielt.  

Img. 1: Samlestokk

Img. 2: ADCP instrument

Img. 3: ROV under vann

for å lære mer om bruken av termodynamiske metoder, sjekk blogginnlegget vårt.

Ramme Senkes