Ny Ansatt i FDB Livia Pitorac

Livia Pitorac har begynt hos FDB og blir en av våre eksperter i gruppen for feltmålinger og digitalisering. En av oppgavene til Livia vil være oppfølging av FDBs innsats og vanninjeksjonsteknologi på pilotanleggene som benyttes i EU-H2020 AFC4Hydro– prosjektet. 
Livia kommer fra en stipendiat-stilling ved NTNU.