HydroCord igangsettelse på Duge

FDB var på plass på Duge sent i 2021 for å installere maskinvare for HydroCord på kraftstasjonen. I denne leveransen ble blant annet eksisterende datainnsamlingsstruktur fra to tidligere prosjekter inkludert i systemløsningen. Leveransen ble ferdig like før oppstart etter en mindre maskinteknisk revisjon av en turbinenhet.  I tillegg til å skape den typiske dataflyten ut av stasjonen ble det også strømmet store mengder informasjon til lokal lagring i en periode. Dette er data brukt både for evaluering av oppstart av overhalt maskineri, men også for å ha et fingeravtrykk av oppførsel på maskineriet. 

Img:  Duge kraftverk, ser her.